Автотестер ОБДелевен, тест на двигателя на FORD FOCUS II
Автотестер ОБДелевен, тест на двигателя на FORD FOCUS II
Feb 23, 2019 Home 0 Comments

ОБДелевен вече е осъществил тестване и премахване на грешки на двигателя за повечето марки, които не са част от групата VAG. Примерни снимки от тест на двигателя на FORD FOCUS II:

FORD3

FORD 2

FORD 4

FORD  5

FORD 6

Leave a Reply

*
*Not Published
Site url with http://
*
*