List of products by brand PRO пакетът

ОТКРИЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АВТОМАТИЧНИЯ ОБЕЗДИВЕН ТЕСТЪР.

Изберете перфектния диагностичен инструмент:

                                                                          OBDeleven Fara PRO         OBDeleven Cu PRO   

Automatically identify vehicle from VIN                                                                                       

Read / clear trouble codes from all control units                                                                         

Read information about control unit                                                                                            

Share diagnostic data log via email                                                                                               

Observe battery status                                                                                                                  

Log connected cars history                                                                                                            

Engine, Equipment and fault code lookup                                                                                     

Advanced control unit information                                                       X                                         

Live data / Charts                                                                                  X                                         

Sub control units information                                                               X                                         

Security access / Login finder                                                                X                                         

Control unit reset (UDS)                                                                         X                                         

Diagnostic service change                                                                    X                                         

CAR backup and programming history                                                 X                                         

Coding / Coding II / Long coding                                                          X                                         

Sub control units coding                                                                      X                                         

Gateway installation list                                                                      X                                         

Adaptation / Long adaptation                                                             X                                         

Basic settings                                                                                       X                                         

Output test                                                                                           X                                         

OBDeleven заеми, какви са те, колко струват?

Кредитите се използват за активиране или деактивиране на функции с едно кликване-APPS.

Не е необходимо да правите програмиране, както в VCSD, с OBDeleven натискате бутон и сте активирали или деактивирали функцията и това ви струва средно 10 кредита.

Вземете безплатни кредити, всеки ден!

Зареждайте ежедневно портфейла с 6-те безплатни кредита. 180 БЕЗПЛАТНИ КРЕДИТИ на месец.

Искате повече заеми?

Купете от приложението с банковата карта:

10 кредита = 3.2 леи

100 кредита = 26.7 леи

500 кредита = 67.8 леи

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for