Тунингован автотестер ОБДелевен
Тунингован автотестер ОБДелевен
Jan 31, 2019 Home 0 Comments

При първото свързване (при доставката на устройството) към автотестера на ОБДелевен, ще бъде извършена софтуерна актуализация. Това е нормално. Не прекъсвай контакта на автомобила и не изключвай телефона. Актуализацията ще отнеме до 30 секунди. След това изпълни стъпките по-долу:

up 1

up 2

up 3

В малко вероятния случай, че автоматичната актуализация на тестера ОБДелевен не завърши или генерира грешка, провери Bluetooth връзката, активирай локация в разрешенията за ОБДлевен в настройките на телефона, описани в предишния пост.

Периодично ще се извършват актуализации на софтуера, тъй като ОБДелевен непрекъснато се подобрява и поради необходимостта от достъп до оригиналната авто бази данни на VAG. Актуализациите са полезни и обоготяват допълнително функциите на тестера за автомобили ОБДелевен.

Leave a Reply

*
*Not Published
Site url with http://
*
*