Дейността на www.obdeleven.bg е регистрирана и регламентирана както следва:

 

Номер на регистрация в Търговския регистър: J35/804/2019, Единен идентификационен код (ЕИК) – RO40579417;

 

Посочените цени са крайни, защото ние не подлежим на облагане с ДДС. Цените не включват разходите за транспорт до врата.

 

Тел: +40 729 264 271, Email: contact@obdeleven.bg

 

Мисия и ценности:

 

Базирайки се на натрупания опит, нашата страст към ИТ областта оживява. Нашата мисия е да отговорим на нуждите на потребителите, като се стремим да бъдем отличителен знак за този сектор в България.

Ние изграждаме тази цел, фокусирайки се на две основни направления:

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

 

Качеството се контролира през целия цикъл на дистрибуция.

Професионалност и всеотдайност на нашите служители – взаимно уважение и признание на професионалните постижения.

 

СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО В БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕТО

 

Успехът се постига чрез отговаряне на очакванията както на вътрешните, така и на външните клиенти.

Интегритет чрез спазване на професионалната етика.

Получаване на печалба чрез работа, генерираща истинска добавена стойност.

Ние вярваме в силата на имиджа: силата да общуваме бързо и лесно, да споделяме най-големите тънкости, да генерираме най-силните емоции и да опростяваме най-сложните операции.

 

Нашият подход към теб се определя от силни ценности като доверие, честност, отговорност, прозрачност и истинска гъвкавост, всички прилагани за сближаването на търсенето и предлагането и същевременно за развиване на партньорски отношения с нашите клиенти.

 

Комуникацията, постоянният контакт с клиентите и техните съвети са нашите основни принципи, а признанието на клиентите ни стимулира още повече.

 

Надяваме се нашите продукти да те вдъхновят и да ти донесат желания успех.

 

Екипът на obdeleven.bg