Според изискванията на Закон №677/2001 за защита на лицата при обработката на лични данни и тяхното съхранение и разпространие, както е изменено и допълнено със Закон №506/2004 относно обработването на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения (в зависимост от случая могат един и/или двата нормативни акта да се приложат), порталът www.obdeleven.bg има задължението да обработва предпазливо и само за определените търговски цели личните данни, които предоставяте за себе си, за член на вашето семейство или за друго лице.

 

Порталът www.obdeleven.bg е оператор на лични данни, регистриран в регистъра за обработка на лични данни под №26 937.

 

Записаната информация е предназначена за ползване изключително от портала.

 

Целта на събирането на данни е да се изпращат пратки за търговски цели до адреса на получателя по нареждане, получено онлайн и по електронен път.

 

Данните, предоставени от Вас, не се изпращат на трети страни без вашето изрично предварително съгласие.

 

Вашият отказ да предоставите лични данни прави невъзможно изпращането на поръчката, направена в електронна среда.

Съгласно Закон №677/2001 имате право на достъп и изменение на данните.

 

В същото време имате право да се откажете от обработката на личните Ви данни и да поискате тяхното изтриване. За да упражните тези права, можете да се обърнете писмено към нас на contact@obdeleven.bg.

 

Ако някои от данните Ви са неправилни, моля, уведомете ни колкото е възможно по-скоро.