Условия за ползване на услугите на OBDeleven България

Общи положения:

1. Условията за използване на услугите на OBDeleven България („Общи условия“) ще се прилагат при използване на сайта obdeleven.bg („сайтът“) и мобилното приложение OBDeleven („приложението“). Сайтът и приложението са наричани заедно в този документ като „Услуги“.

Администратор на услугите е UAB „Voltas IT“, юридическо лице с код 303255404, седалище на адрес Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. Sav., Република Литва, e-mail info@obdeleven.com („ Voltas IT ”).
Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, вие потвърждавате, че когато използвате Услугите, предоставяте точните, точни и пълни лични данни на OBDeleven България. OBDeleven Румъния не поема никаква отговорност и не може да носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от предоставянето на неверни лични данни, необходими за осигуряване на предоставянето на Услуги. Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с политиката за поверителност на OBDeleven България.

Ако дадена разпоредба от тези Условия за ползване стане частично или напълно невалидна, това няма да направи неефективни останалите показани клаузи на Общите условия.

Ползване на услуги:

5. Услугите на OBDeleven България могат да се използват както от регистрирани, така и от нерегистрирани потребители, но за да се възползвате от всички функции и съдържание на Сайта и приложението, трябва да създадете своя потребителски акаунт за услугата и, ако желаете, да закупите хардуер и софтуер от OBDeleven България. Използвайки Услугите (въпреки факта, че сте регистриран потребител), вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване.
6. Можете да се регистрирате на Сайта и в приложението и да използвате съдържащата се в него информация, ако това право не е ограничено от разпоредбите на приложимото законодателство (включително, но не само изискванията относно възрастта и правоспособността на потребителя) . Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, вие потвърждавате, че имате право да вземете независимо решение относно използването на Услугите или да използвате Услугите със съгласието на вашия законен представител. Ако OBDeleven България разбере, че използвате Услугите без такива права или че нарушавате разпоредбите на настоящите Условия за ползване, ние имаме право да анулираме вашия акаунт, включително всички потребителски данни, или да ограничим по друг начин възможността ви да използвате услуги.
7. Като се регистрирате в Сайта и в приложението, вие потвърждавате, че ще използвате лично създадения акаунт и че няма да разкривате паролата и / или данните, необходими за свързване с която и да е трета страна. Всички действия, предприети след като се свържете с Услугите от ваше име (като потребител на Услугите), се считат за лично предприети от вас и вие ще носите отговорност за последствията от тях.
8. OBDeleven България се стреми, но не гарантира, че Услугите ще се предоставят без прекъсване или че информацията, съдържаща се в Сайта и / или Приложението, ще бъде архивирана. По преценка на OBDeleven България услугите и съдържащите се в тях цени и функции могат да бъдат променяни или премахвани по всяко време без предварително уведомление.
9. Можете да използвате информацията, съдържаща се на Сайта и / или приложението, за Вашите лични нужди, но не трябва да я плагиатствате или да я използвате по друг начин с цел печалба или възнаграждение.
10. OBDeleven България позволява на потребителите на услуги да публикуват съобщения за предлаганите или търсени продукти или услуги (Реклами) на сайта и / или приложението, да четат или търсят реклами, да пишат коментари или да изпращат съобщения до други потребители на свързани услуги. с Реклами. Потребителите на Услугата могат също да създават и да участват в публични дискусии (форуми) с други потребители на Услугата на Сайта и / или Приложението.

6. Чрез публикуване на Съобщения, коментари, теми на форума или каквото и да е друго съдържание, създадено от Вас в Сайта и / или Приложението, вие поемате каквато и да е отговорност за подобни действия и гарантирате, че естеството на публикуваното съдържание не е незаконно или ограничено правна гледна точка, неправилна, подвеждаща, клеветническа, заплашителна, дискриминационна, измамна, порнографска, подбуждаща национална, етническа, расова или религиозна омраза или нарушаваща по друг начин правата на хората.
12. OBDeleven България не носи отговорност за каквото и да е съдържание, създадено или публикувано от потребители на Услугата в Сайта и / или Приложението (включително, но не само, Обяви, коментари, лични съобщения, дискусионни теми (форуми), файлове, връзки). OBDeleven България има право (но не е задължено) да проверява, по свое усмотрение, съдържанието, получено от потребителя на Услугата и предадено по-нататък, за да идентифицира всяко нежелано съдържание или съдържание, което нарушава настоящите Условия за ползване. използване на Услугите и премахване на такова съдържание по свое усмотрение без отделно известие и отмяна на достъпа на този потребител до Услугите.
13. OBDeleven България не участва в покупка, продажба, замяна или други транзакции, предлагани от вас или други потребители на Услугите. Съдържанието, създадено от вас или други потребители на услуги (съобщения, мнения, оферти и др.) Не представлява оферта, предлагана от OBDeleven България за сключване на сделка, не създава задължения или задължава по друг начин OBDeleven Bulgaria, която не е и не може да се счита за посредник между вас или други потребители на Услугите по отношение на съдържанието, създадено от който и да е потребител на Услугите.
14. Създавайки съдържание на сайта и / или приложението, вие се съгласявате да спазвате изискванията за такива действия, т.е. да публикувате дискусии / коментари в правилно избраната категория, за да премахнете незабавно вашата неподходяща реклама или по друг начин несъвместими с настоящите Условия за ползване, въздържайте се от споделяне на каквато и да е невярна или подвеждаща рекламна информация, която осигурява търговия със стоки и / или услуги, която е в противоречие със закона или добрите нрави и етичните стандарти, за каквато и да е цел незаконно поведение или сделки.

Софтуер и хардуер

15. Използвайки услугите на OBDeleven България, можете да закупите определен хардуер (устройство OBDeleven, адаптер и др.) И софтуер (мобилно приложение OBDeleven, лиценз за версия PRO и др.), Позволяващи ви да стартирате диагностика на системата, да извършвате срещи за кодиране) и мониторинг избраното превозно средство и използване на други свързани функции. Хардуерът, предлаган на пазара от OBDeleven България, работи само с мобилното приложение OBDeleven.
16. Списъкът на моделите превозни средства, съвместими с хардуера и софтуера OBDeleven (списък), е публикуван на уебсайта и в приложението. OBDeleven България гарантира, че предлаганият софтуер и хардуер са съвместими с моделите превозни средства, посочени в Списъка, но OBDeleven България не поема никаква отговорност или компенсация под каквато и да е форма, ако сте закупили това оборудване, независимо дали не е подходящо за използване с превозно средство модели, които не са в списъка.
17. Приложението работи с всички мобилни устройства, които имат Android 4.1 или по-нов софтуер и използва отдалечени бази данни, поради което използването на услуги изисква добра интернет връзка. За да се възползвате от доброто качество на Услугите, трябва да отговаряте на условията, необходими за правилното функциониране на Услугите, както е описано в тези Условия за ползване.
18. OBDeleven България би искал да отбележи, че като използвате интернет връзката, необходима за функционирането на Услугите, можете да понесете допълнителни разходи за услугите на интернет доставчика. OBDeleven България не носи отговорност за тези разходи и не е длъжна да ги възстанови за вас.
19. Цената за хардуер и софтуер на OBDeleven България, процедурата за сетълмент и доставка, условията за връщане на стоките и друга подходяща информация са описани в разделите за поръчка на определено оборудване в Сайта и Приложението, също по отношение на доставката и Условия за връщане и гаранция.
20. Ако сте закупили некачествен хардуер от OBDeleven България, можете да го върнете и замените с подобен продукт с адекватно качество или да възстановите изплатените пари (използвани кредити) за продукта с лошо качество. Софтуерът OBDeleven не може да бъде върнат или заменен, независимо дали го използвате или не.

Юридическа отговорност

21. Използвайки Услугите, вие потвърждавате своята информираност и разбиране, че можете да повлияете на електронните и техническите системи на превозно средство, като използвате функциите на приложението. Цялата отговорност и риск от каквито и да било ефекти върху експлоатацията на превозно средство, произтичащи от използването на хардуер и софтуер от OBDeleven България, зависи единствено от вас.
22. Трябва да използвате хардуера и софтуера на OBDeleven България отговорно, критично оценявайки вашите познания за програмиране (кодиране) на автомобила. Използването на функциите на Приложението може да деактивира настройките по подразбиране (фабрични) на превозното средство и може да прекъсне работата на ключови системи, включително спиране, безопасност и други, поради факта, че превозното средство може да стане неправилно или да не може да се експлоатира. Използването на функциите на приложението може да анулира гаранцията, приложима за превозното средство, неговите компоненти и отделни системи и поради това трябва да се свържете с представителите на производителя на превозното средство за валидността на условията на гаранцията. Не ви съветваме да използвате функциите на приложението, ако нямате специални познания за програмиране (кодиране) на превозно средство.
23. Използването на функциите на приложението може да причини щети на вашето имущество, здраве или живот или на трета страна. Не използвайте приложението, ако не разбирате, предвиждате и / или желаете да изпитате ефектите, които могат да бъдат причинени от използването на определени функции, включително, но не само следното:
– Адаптации;
– Дълго кодиране;
– Основни настройки;
– достъп до сигурност;
– кодиране;
– Кодиране II;
– Дълго кодиране;
– кодиране на подсистемата;
– изходен тест;
– Кодиране на списъка на шлюзове;
– Промяна на диагностичната услуга.
24. OBDELEVEN България НЕ Е ПРЯКО И НЕПРЯКО ОТГОВОРНА ЗА ЗАГУБАТА НА МАТЕРИАЛНИ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНИ ПРИЧИНИ, ИЛИ НА СОБСТВЕНОСТТА, ЗДРАВЕТО ИЛИ ЖИВОТА НА ТРЕТИ ЛИЦИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА ИТ ХАРДУЕР.
25. OBDELEVEN България НЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВА ПРЯКА ИЛИ НЕПРЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИЯТА, ПРИЛОЖИМА КЪМ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, НЕЙНИТЕ СИСТЕМИ ИЛИ НЕГОВИТЕ ЧАСТИ, ИЛИ ЗА НИЩЕЖНОСТТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРИЧИНЯВА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА
26. Във всеки случай отговорността на OBDeleven България, произтичаща от или във връзка с Услугите или тези Условия за ползване, е ограничена до максималната сума, която сте платили за използването на ИТ услуги на Voltas.
27. За ваша собствена безопасност, OBDeleven България ви предупреждава да не използвате услугите по време на шофиране. OBDeleven България не носи отговорност и няма да Ви обезщети за щети, претърпени поради неспазване на тази разпоредба.
28. Всички разпоредби на тези Условия за ползване, независимо от техния език, са обвързващи за вас, ако използвате OBDeleven България, Voltas IT Services.

22. Когато имате достъп до Услугите като потребител, настоящите Условия за ползване не ограничават или гарантират вашите права съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

Интелектуална собственост
30. OBDeleven България ще запази заглавието и авторските права (неограничени на територия) на Сайта, както и върху информацията, предоставена върху тях, включително (без ограничение) предоставянето на съдържание, изображения, текстове, други графики, снимки и видеоклипове. на сайта.
31. Връзки към сайтове на трети страни, които не принадлежат на OBDeleven България, могат да бъдат публикувани на сайта. Ние не контролираме по никакъв начин уебсайтовете, чиито връзки са предоставени и не оценяваме съдържанието на тези уебсайтове и не поемаме отговорност за съдържанието, използването или достъпа до тези уебсайтове.

Заключителни разпоредби
32. Румънското законодателство се прилага за отношенията между вас и OBDeleven България, произтичащи от използването на услугите и уредени от настоящите Условия за ползване.
33. Всяко разногласие между Вас и OBDeleven България, произтичащо от предоставянето на Услуги или настоящите Условия за ползване, ще бъде разрешено чрез преговори и в случай, че не бъде постигнато споразумение, споровете ще бъдат уредени в румънски съд въз основа на местоживеенето на OBDeleven България.
34. OBDeleven България може по всяко време да прехвърли своите права и задължения, произтичащи от използването на Услугите и настоящите Условия за ползване, на трета страна, без да Ви уведоми.
35. OBDeleven България си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време без отделно предварително уведомление. Промените ще влязат в сила, когато бъдат публикувани на сайта.

36. OBDeleven България не носи пряка или непряка отговорност за личните данни, предоставени от потребителите на сайта obdeleven.bg или какъвто и да е вид информация, създадена от него в рамките на приложението OBDeleven и на уебсайта obdeleven.com.

PRO пакет:

1. Ако активирате кода в приложение, инсталирано на телефон или таблет, което има операционна система преди Android 4.1, той ще стане неактивен. Отговорността на клиента е да се свърже с екипа за поддръжка чрез раздела за помощ на приложението OBDeleven, за да разреши проблема.

2. Тъй като PRO версията е виртуален елемент, тя не може да бъде върната, свързана с всеки потребител.

ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ

1. ЦЕНИТЕ СА ОКОНЧАТЕЛНИ И ЗА ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЗДАВА СЕ ФАКТУРАТА.
2. Поръчките се изпращат по куриер, DPD с доставка в рамките на 2-3 работни дни.
Заключителни разпоредби

ГАРАНЦИЯ

1. Гаранцията за продукта се доказва от фактурата и фискалната разписка / касова бележка. Те заменят мястото на гаранцията, ако продуктите не са придружени от специалната гаранция на производителя.
2. Продуктите, закупени от този сайт, се възползват от обичайната гаранция, предлагана от всеки производител.

3. Гаранцията се предлага само ако продуктите имат пълни гаранционни пломби, ако продуктите не са повредени, няма следи от удари или следи от течност (фактура, бележка за откриване на дефекти), тъй като инсталирането им включва специализирани знания. За да се промени продуктите или да ги поправите, е необходимо да представите фактура за покупка. В случай на връщане, разходите за доставка на дефектните продукти, от вас до OBDeleven Shop, ще бъдат поети от вас, а тяхното връщане до вас ще бъде поето от нас.

4. Запазваме си правото да правим промени и актуализации на тези условия, УСЛОВИЯ И ЦЕНИ, без предварително известие и без уточняване на причините. Така че, моля, прочетете правилата и условията всеки път, когато искате да закупите продукти от нас.
5. Клиентите имат възможност да обменят или върнат и да получат компенсация за продукти, закупени за максимум 14 дни. Продуктите трябва да бъдат неизползвани, в перфектно състояние и в оригиналната опаковка. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ, ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ СИ ВЪЗМОЖНО възможно най-скоро (макс. 14 дни) ВСЯКИ НЕОБЯЗЕН ПАКЕТ, ИЗПРАЩЕН НА НИ С ПЛАЩАНЕ ПО ДЕСТИНАЦИЯ, ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗАН. В случай на неразкрита поръчка от куриерската компания или пощата, OBDeleven Shop си запазва правото да прекрати сътрудничеството и да поиска обезщетение. Всеки конфликт между OBDeleven Shop и неговите клиенти ще бъде разрешен полюбовно.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

1. Достъпът, посещението, използването или закупуването на продукти и услуги, представени на уебсайта https://www.obdeleven.bg, предполага приемане на тези условия.
2. Регистрацията като потребител на този сайт представлява вашето имплицитно съгласие относно получаването на електронни съобщения, свързани с продаваните продукти.